آخرین به روز رسانی نرم افزار جامع حجره (نسخه 10.4) در تاریخ 7/5/1391 انجام گردید.

برخی از امکانات اضافه شده در این نسخه عبارتند از :

ردیف

منوی اصلی

منوی فرعی

قابلیت جدید

1

تعریف اولیه

معرفی واحدها

امکان فعال نمودن هشداربرای کالاهای به نقطه سفارش رسیده در واحدهای دلخواه

2

تعریف اولیه

معرفی کالا و خدمات

امکان تعریف کد ، نام و ضریب تبدیل کالای مادر برای هر کالا

3

تعریف اولیه

معرفی کالا و خدمات

قابلیت ایجاد سه گروه کالا

4

تعریف اولیه

معرفی کالا و خدمات

امکان اعمال شرط بر اساس سه گروه کالا

5

تعریف اولیه

معرفی کالا در واحد

قابلیت کنترل قیمت خرید  به صورت ریالی   و ارزی بصورت دستی یا براساس آخرین قیمت خرید

6

تعریف اولیه

معرفی کالا در واحد

امکان تعیین کد حساب خرید یا فروش خدمات برای هر کد خدماتی به صورت مجزا

7

تعریف اولیه

معرفی کالا در واحد

قابلیت تغییر نرخ فروش به صورت درصدی یا ریالی

8

تعریف اولیه

معرفی مشتریان

امکان  تعریف مشتری جدید درسه گروه مشتری

9

تعریف اولیه

معرفی مشتریان

قابلیت  فیلترینگ بر اساس گروه مشتریان

10

عملیات

چک های وارده

امکان معرفی نام  بانک جدید   بی نیاز از مراجعه به تنظیمات سیستم در زمان ثبت چک

11

عملیات

فاکتور فروش

امکان مرتب نمودن اجناس به صورت صعودی یا نزولی براساس نام و یا کدکالا و   قابلیت جستجوی کالا بر اساس آن

12

عملیات

فاکتور خرید

امکان مرتب نمودن اجناس به صورت صعودی یا نزولی براساس نام و یا کدکالا و   قابلیت جستجوی کالا بر اساس آن

13

عملیات

اسناد حسابداری

امکان ارسال و دریافت اسناد حسابداری

14

عملیات

چک های وارده

امکان ارسال و دریافت چک های وارده

15

عملیات

انبار گردانی

امکان مشاهده کاردکس کالا در انبار گردانی

16

گزارشات انبار

کالاهای نقطه سفارش

امکان مشاهده کالاهای به نقطه سفارش رسیده

17

گزارشات انبار

موجودی کالا

قابلیت نمایش اولین و آخرین تاریخ خرید و فروش

18

گزارشات انبار

اسناد تایید شده

امکان نمایش جمع فاکتور های انتخابی به تفکیک یا  ترکیب گروه بندی های سه گانه در فاکتور های   فروش ، خرید ، برگشت از فروش و برگشت از خرید

19

گزارشات انبار

اسناد تایید شده

امکان مشاهده لیست فاکتورهای مربوط به یک کالا در نمایش ریز اقلام  فاکتور های فروش ، خرید ، برگشت از فروش و   برگشت از خرید

20

سرپرستی

سیستم تعیین رمز

قابلیت ایجاد کپی از دسترسی های یک کاربر

21

سرپرستی

تنظیمات سیستم

امکان ایجادرمز ذخیره سازی جهت جلوگیری از دسترسی غیر   مجاز به اطلاعات

22

سرپرستی

تنظیمات سیستم

قابلیت نمایش موجودی در زمان ثبت انبارگردانی

23

سرپرستی

تنظیمات سیستم

امکان فعال نمودن تبدیل اتوماتیک کالای مادر در صورت کسری(فاکتور   فروش)

24

سرپرستی

تنظیمات سیستم

قابلیت فعال نمودن هشدار افزایش قیمت (فاکتور خرید)

 

شایان ذکراست کلیه مشتریانی که از خدمات گارانتی و یا قرارداد پشتیبانی بهره می برند می توانند با استفاده از پنل کاربری خود این نسخه را  بصورت رایگان دانلود نمایند.