آخرین به روز رسانی نرم افزار انبار منسوجات (نسخه 3.2) در تاریخ 10/5/1391 انجام گردید.

برخی از امکانات اضافه شده در این نسخه عبارتند از :

ردیف

منوی اصلی

منوی فرعی

قابلیت جدید

1

تعریف اولیه

معرفی واحدها

امکان فعال نمودن هشدار سفارش برای کالاهادر واحدهای دلخواه

2

تعریف اولیه

معرفی کالا در واحد

قابلیت ایجاد نقطه سفارش برای انبار

3

تعریف اولیه

معرفی کالا در واحد

امکان ثبت ریز عدل در موجودی اولیه

4

عملیات

رسید کالا

قابلیت ورود عدلی کالا

5

عملیات

خروج کالا

امکان نمایش آمار خروجی ها  به تفکیک   متراژهای دلخواه

6

عملیات

خروج کالا

قابلیت  ثبت کسر یا اضافه در خروج کالا

 7

عملیات

خروج کالا

امکان خروج عدلی کالا

8

عملیات

خروج کالا

قابلیت نمایش جمع کسر یا اضافه و امکان ارسال آن به نرم افزار حجره

9

عملیات

حواله

قابلیت تعریف عدل جدید

10

عملیات

انبار گردانی

امکان ارسال انبار گردانی به نرم افزارحجره

11

گزارشات انبار

موجودی کالا در واحد

قابلیت مشاهده قیمت تمام شده به همراه قیمت های فروش ازنرم افزار حجره

12

گزارشات انبار

موجودی کالا در واحد

امکان  انتخاب طاقه ها با متراژهای مشخص

13

گزارشات انبار

موجودی کالا

قابلیت  مقایسه ثبت فاکتورها با نرم   افزار حجره

14

گزارشات انبار

کالاهای نقطه سفارش

امکان مشاهده کالاهای به نقطه سفارش رسیده

15

گزارشات انبار

لیست عدل های ثبت شده

امکان نمایش عدل های ثبت شده

16

سرپرستی

تنظیمات سیستم  

قابلیت ایجاد رمز ذخیره سازی جهت جلوگیری از دسترسی غیرمجازبه   اطلاعات

 

شایان ذکراست کلیه مشتریانی که از خدمات گارانتی و یا قرارداد پشتیبانی بهره می برند می توانند با استفاده از پنل کاربری خود این نسخه را  بصورت رایگان دانلود نمایند.