امروزه با توجه به شرایط قابل ملاحظه نیاز به امنیت و حفاظت از اموال و دارائی ها ،مجموعه ها نیازمند حفظ سازمان و محیط پیرامونی خود نسبت به دستبرد و سرقت هستند .با این تفاصیل و نیاز مربوطه بر آن هستیم تمام تلاش و تجربیات خود را در اختیار دوستان و شما سروران گرامی قرار دهیم .

امروزه سیستمهای اعلام سرقت در دو نوع تعریف می شوند.

سیستمهایINDOOR -  (محیط های درونی)

سیستمهایOUT DOOR- (محیط های بیرونی)

با توجه به طبقه بندی فوق و با توجه به نیاز محیطی سیستم اعلام سرقت طراحی و انتخاب شده و نکات خاصی در اجرای آن مورد نظر قرار می گیرد.

اصل اول : در نصب سیستم اعلام سرقت  ورودیها و پنجره ها  مد نظر میباشد . در ساختمانهایی که از یک طبقه  بیشتر هستند فقط طبقه اول مد نظر تجهیز کامل قرار دارد.

برد هر رادار به طول حدودا 4یا5متر میبا شد و مساحت 12 متر مربع را پوشش میدهد .

رادارها جابجایی دما را احساس میکنند.

متعلقات دزدگیر :

1: دستگاه کنترل مرکزی (برد مرکزی): داخل باکس آهنی قرار میگیرد و وظیفه آنالیز کردن  سیستم کلید وریموت و کی پد را بر عهده دارد.

2:رادار(مدل با سیم و بدون سیم):کارکرد توسط مادون قرمز حساس به حرکت و صدا

3:آژیر داخلی:روی دستگاه مرکزی نصب میشود.

4:آژیر باکس: بیرون از نمای ساختمان نصب میشود.

5: باطری نیکل کادمیوم: برای مواقعی که هنگام سرقت برق را قطع می نمایند باعث ادامه کاردستگاه می شود.

6:دستگاه تلفن کننده: وظیفه تماس با شماره تلفن هایی را داراست که در هنگام سرقت نیاز به تماس با آنها احساس می شود.

7:ریموت کنترل: برای فعال و غیر فعال نمودن سیستم اعلام سرقت را داراست.

8:کی پد (زمانیکه بیرون درب واحد نصب میشود قابلیت  کنترل تردد را خواهد داشت و دیگر ریموت معنایی نخواهد داشت):وظیفه فعال و غیر فعال نمودن و برنامه ریزیی سیستم اعلام سرقت را داراست.

انواع کی پد:

الف) LED : فقط برای روشن و خاموش کردن میباشد و صفحه دیجیتال  ندارد .

ب) LCD : برای روشن و خاموش کردن و برای کنتل تردد استفاده می شود.

ج) GRAFICA: در این مدل میتوان پلان ساختمان را وارد سیستم فوق نمود در این صورت بر روی صفحه نمایش امکان تشخیص نقاط تحریک شده توسط رادارها ممکن می باشد.