امکانات سیستم حسابداری چرتکه

تعریف و تدوین کدینگ و سرفصل حسابها در سه سطح ( کل ، معین ، تفصیل)

تعیین ویژگی و مشخصات حسابها (ماهیت حساب ، نوع ارز ، دائم / موقت ، .... )

صدور اسناد بصورت موقت و دائم

امکان کپی از یک یا چندین سند دیگردرسند جاری

امکان کپی کردن از آرتیکل های اسناد حسابداری قبلی

امکان تعریف سالهای مالی متفاوت

ثبت و ویرایش چکها و سفته های دریافتی و پرداختی

صدور قبض دریافت و پرداخت چک

مرتب کردن آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها به روش تعیین شده توسط کاربر

قرار دادن توضیحات تکمیلی علاوه بر شرح آرتیکل در سندهای حسابداری

جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی صورت گرفته برای نوع سند و یا عناصر تشکیل دهنده اسناد

قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار سندها بر طبق تاریخ

دسترسی به سند وپیوست مربوطه از طریق دفاتر حسابداری

تهیه سند کل برای ثبت دفاتر قانونی در مقاطع زمانی انتخابی کاربر

امکانات تخصصی جهت تنظیم دفاتر قانونی

بستن کلیه حسابهاو صادر کردن کار برگ و سند اختتامیه بصورت خودکار در پایان دوره مالی

صادر کردن سند افتتاحیه بصورت دستی یا خودکار به همراه انتقال مانده ها از دوره مالی قبل و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حسابها در سال بعد

 

گزارشات سیستم حسابداری نرم افزار چرتکه

گزارش مانده حسابهای معین در حسابهای کل

گزارش مانده حسابهای تفضیلی در معینهای مربوطه

گزارش از چکهای دریافتنی و پرداختنی با فیلتر دلخواه

ارائه گردش عملیات بانکها و صندوق

تهیه صورتحساب از کلیه حسابها در هر سطح

مرور حسابها در کلیه سطوح ، بررسی گردش حسابها ، اسناد حسابداری و همچنین تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای

تطبیق حسابها و ارائه گزارشهای آنالیز مانده حسابها

آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حسابها

تهیه صورتهای مالی

ارائه ترازهای ساده و تحلیلی ماهانه در سطوح مختلف حسابها

ارائه تراز آزمایشی (2 ، 4 ، 8 ستونی )در سطوح گروه حسابها ، کل ،معین ،تفضیل در هر بازه زمانی با تعیین نحوه نمایش (با مانده ، بدون مانده )

تهیه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه

گزارش دفتر روزنامه بر اساس ریز اسناد و اسناد کل به دو صورت تفکیک سند به سند وتجمیع طرف حساب

گزارشگیری از اسناد ثبت شده بر اساس تاریخ ، بازه زمانی ، شماره سند ، مبلغ ، نوع سند (دائم ، موقت ، دائم /موقت)

ارسال اطلاعات به نرم افزار Excelبرای تهیه گزارشهای مورد نظر کاربر

ثبت کلیه حواله های بانکی صادره و وارده

ارائه کلیه عملیات چک و بانک شامل واریز وجه نقد ، حواله های بانکی ، هزینه های بانکی

بررسی چکهای شرکت و کنترل چکهای اشخاص

 

گزارشات سیستم چک و بانک نرم افزار چرتکه

مشاهده لیست کلی حسابهای بانکی شرکت

مشاهده لیست کلی حسابهای بانکی اشخاص

مشاهده لیست کلی چکهای پرداختنی ، چکهای پاس شده ، چکهای باطل شده و چکهای نزد صندوق

مشاهده لیست کلی چکهای دریافتنی ، چکهای برگشتی ، چکهای نقده شده ، چکهای خرج شده چکهای وصول شده و اسناد بانکی

ارائه گزارش ازچکهای دریافتنی و پرداختنی معوقه

مشاهده لیست کلی حواله های بانکی صاده و وارده

ارائه گزارش از برداشتهای نقد به بانک

ارائه گزارش از دریافتهای نقد از بانک

 

امکانات ویژه نرم افزار چرتکه

تعریف کاربران با سطوح دسترسی متفاوت بر اساس تمامی امکانات نرم افزار

راس گیری چکها و محاسبه چک معادل جهت برآورد و همسان سازی چندین چک متعددبا تاریخهای مختلف

امکان چاپ بروی انواع چک

امکان معرفی آرم شرکت جهت چاپ آن در اسناد حسابداری

امکان تغییر اسامی زیر نویس برای گزارشات و اسناد

درج ساعت گزارشگیری در گزارشات

تعیین نوع عملیات مالی (ریالی ، ارزی ریالی )

امکان درج سند خالی

هشدار برای عدم موازنه سند حسابداری

امکان اخذ گزارشات با فرمت Excelبرای تهیه نمودارهای متنوع گرافیکی

بازیابی و پشتیبانی اطلاعات با راحت ترین حالت کاربردی جهت امنیت بیشتر اطلاعات ، ایجاد نسخه پشتیبان از اطلاعات با هر خروج

تنظیم مسیر پشتیبان گیری (هارد، فلاپی ، فلش ، شبکه)

ایجاد نسخه پشتیبان از اطلاعات با هر بار خروج از برنامه

امکان استفاده از نرم افزار در شبکه محلی با یک قفل سخت افزاری

امکان تغییر تصویر زمینه ، رنگ نویسه ، سایز نویسه ، رنگ پشت نویسه و ...