امکانات سیستم حسابداری حجره

تعریف و تدوین کدینگ و سر فصل حسابها در سه سطح (کل ، معین ، تفضیل )

تعیین ویژگی و مشخصات حسابها (ماهیت حساب ، نوع ارز ، دائم / موقت ، .... )

تعیین وتعریف کلیشه اسناد برای صدور سندهای حسابداری اتوماتیک

صدور اسناد بصورت موقت و دائم

امکان کپی از یک یا چندین سند دیگردرسند جاری

امکان کپی کردن از آرتیکل های اسناد حسابداری قبلی

ایجاد صندوق های مربوط به هر شرکت به هر تعداد

امکان تعریف سالهای مالی متفاوت

تعریف مراکز هزینه

ثبت و ویرایش چکها و سفته های دریافتی و پرداختی

صدور قبض دریافت و پرداخت چک

صدور قبض های دریافت و پرداخت و نحوه تسویه حساب بصورت ترکیبی( نقد و چک و حواله های بانکی و یا تنخواه گردان )

صدور اسناد اتوماتیک حسابداری بر اساس فاکتورهای خرید و فروش

مرتب کردن آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها به روش تعیین شده توسط کاربر

قرار دادن توضیحات تکمیلی علاوه بر شرح آرتیکل در سندهای حسابداری جهت درج توضیحات ویژه

جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی صورت گرفته برای نوع سند و یا عناصر تشکیل دهنده اسناد

قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار سندها بر طبق تاریخ

دسترسی به سند وپیوست مربوطه از طریق دفاتر حسابداری

تهیه سند کل برای ثبت دفاتر قانونی در مقاطع زمانی انتخابی کاربر

امکانات تخصصی جهت تنظیم دفاتر قانونی

بستن کلیه حسابهاو صادر کردن کار برگ و سند اختتامیه بصورت خودکار در پایان دوره مالی

صادر کردن سند افتتاحیه بصورت دستی یا خودکار به همراه انتقال مانده ها از دوره مالی قبل و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حسابها در سال بعد

 

گزارشات سیستم حسابداری نرم افزار جامع حجره

گزارش مانده حسابهای معین در حسابهای کل

گزارش مانده حسابهای تفضیلی در معینهای مربوطه

گزارش از چکهای دریافتنی و پرداختنی با فیلتر دلخواه

ارائه گردش عملیات بانکها و صندوق

تهیه صورتحساب  از کلیه حسابها در هر سطح

ارائه گزارش از بدهکاران و بستانکاران بصورت مستقل

مرور حسابها در کلیه سطوح ، بررسی گردش حسابها ، اسناد حسابداری و همچنین تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای

تطبیق حسابها و ارائه گزارشهای آنالیز مانده حسابها

آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حسابها

گزارش مقایسه ای عملکرد دوره ها در یک دوره مالی خاص و دوره های مختلف مالی

تهیه صورتهای مالی

ارائه ترازهای ساده و تحلیلی ماهانه در سطوح مختلف حسابها

ارائه تراز آزمایشی (2 ، 4 ، 8 ستونی )در سطوح گروه حسابها ، کل ،معین ،تفضیل  در هر بازه زمانی  با تعیین نحوه نمایش (با مانده ، بدون مانده )

ارائه گزارشهای مدیریتی ، پویا و تخصصی برای هر ارگان بصورت اختصاصی

گزارش سود وزیان بر اساس روشهای محاسبه میانگین و تاریخ

تهیه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه

گزارش دفتر روزنامه بر اساس ریز اسناد و اسناد کل به دو صورت تفکیک سند به سند وتجمیع طرف حساب

گزارشگیری از اسناد ثبت شده بر اساس تاریخ ، بازه زمانی ، شماره سند ، مبلغ ، نوع سند (دائم ، موقت ، دائم /موقت)

ارسال اطلاعات به نرم افزار Excel برای تهیه گزارشهای مورد نظر کاربر

 

امکانات سیستم  انبارداری نرم افزار جامع حجره

امکان تعریف انبارهای متفاوت به تعداد نامحدود

امکان تعریف واحدهای شمارش کالا به تعداد نامحدود

ثبت موجودی اولیه کالاها درهر انبار

معرفی و ایجاد گروههای اصلی و فرعی برای انواع کالاها

تعیین واحد اندازه گیری در دو سطح اصلی و فرعی و معرفی ضریب تبدیل بین واحدهای اصلی و فرعی

تعریف مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خرید وفروش ( شماره سریال ، بارکد ، تعیین روش قیمت گذاری و تعریف طبقه بندی آن )

مشخص کردن نقطه سفارش و حداقل موجودی برای هر کالا در انبارهای مختلف

قیمت گذاری کالا از طریق میانگین

صدور ، ویرایش و حذف و چاپ حواله انبار و رسید کالا مجزا از گردش خرید وفروش جهت ورود کالاهای امانی و یا خروج کالاهای مصرفی

صدور ، ویرایش ، حذف وچاپ اسناد رسید انبار و حواله انبار

چاپ لیست شمارش کالا

چاپ تگ شمارش کالا

ثبت انبارگردانی و شمارش کالا و تعیین میزان مغایرت

قابلیت استفاده مستقل (فقط نرم افزار انبارداری)

تهیه و تدوین اطلاعات مرتبط با انتقال کالاها بین انبارهای مختلف

 

گزارشات سیستم  انبارداری نرم افزار جامع حجره

ارائه کاردکس حسابداری و انبارداری  تعدادی کالا

تهیه کاردکس موجودی ریالی کالا

تهیه کاردکس و گردش کالا طی دوره

لیست موجودی های جنسی انبارها

گزارش جابجایی بین انبارها

لیست موجودی های جنسی به تفکیک  نقطه سفارش

آمار گردش کالاها بر اساس اسناد انبار

نمودارهای متنوع سالانه انبار بر اساس نوع انبار ، خرید ، فروش ، کالا ، مبلغ ، گروه بندی  ، ......

گزارشات رسید و حواله انبار ، موجودی بر اساس حواله ، کارت انبار بر اساس حواله

 

امکانات سیستم خرید و فروش  نرم افزار جامع حجره

تعریف مشتریان

تعیین مشخصات مشتریان طبق طبقه بندی مشتریان ، وضعییت مانده حساب اول دوره ، تنظیم کد معادل حسابداری ، ....

معرفی فروشندگان و تعیین نوع قرارداد و میزان درصدآن

تنظیم پورسانت فروشنده به ازای هر کالا یا بصورت کلی بروی فاکتور فروش

اعمال تخفیفات درصدی ، کسورات ، اضافات  بروی فاکتور خرید وفروش

تعیین و معرفی تمامی خدمات (مربوط به خدمات درآمد زا  و خدمات هزینه ای )

ثبت ، ویرایش ، حذف و  صدور پیش فاکتور فروش ، فروش ، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید

ثبت و انتقال اطلاعات از روی پیش فاکتور به فاکتور فروش

چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمی ، دلخواه و بروی فاکتورهای چاپ شده وآماده

تعیین و تعریف نرخهای متفاوت جهت فروش یک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بروی فاکتور فروش

قابلیت اتصال به دستگاه بارکد خوان

امکان تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای فعال مانند انبار و حسابداری

نمایش موجودی قبلی مشتریان بروی فاکتور

نمایش موجودی مشتریان کالا در هنگام ثبت فاکتور فروش

 

گزارشات  سیستم خرید و فروش نرم افزار جامع حجره

ارائه لیست فروشندگان و خریداران یک کالا

گزارش گیری از کلیه فاکتورهای صادره بر اساس نوع ، شماره وتاریخ فاکتور و یا در بازه های  شماره ای و تاریخی مختلف بصورت جداو ترکیبی

گزارش خرید و فروش بر اساس تمامی فیلدها بصورت مستقل و ترکیبی

گزارشگیری تعدادی و ریالی خرید و فروش

لیست عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با آن کالا

لیست عملکرد یک شخص با کالاها

لیست کالاهای خریداری شده از یک شخص

لیست کالاهای فروخته شده به یک شخص

لیست ارائه دهندگان یک نوع خدمات

لیست دریافت کنندگان یک نوع خدمات

لیست خدمات ارائه شده به یک شخص

لیست خدمات دریافت شده از یک شخص

گزارش ویژه از میزان کسورات و اضافات فاکتورهای خرید وفروش

وضعییت عملکرد یک کالا با بازاریابان

وضعییت عملکرد یک بازاریاب با کالاها

گزارشات ویژه از خرید و فروش و نحوه تسویه مربوط به هریک از فاکتورها

گزارش دهی از پورسانت کالاهای فروش رفته

گزارش دهی سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا

آنالیز ماهانه میزان فروش کالا

 

امکانات سیستم چک و بانک نرم افزار جامع حجره

چاپ بروی چک در قالبهای گوناگون

ثبت تمام تفضیلی های مربوط به کلیه حسابهای بانکی شرکت

ذخیره تمامی حسابهای بانکی اشخاص شامل مشتریان و پرسنل مرتبط با شرکت

ثبت چکهای ابتدای دوره اشخاص

ثبت چکهای ابتدای دوره شرکت

ثبت کلیه حواله های بانکی صادره و وارده

ارائه کلیه عملیات چک و بانک شامل واریز وجه نقد ، حواله های بانکی ، هزینه های بانکی

بررسی چکهای شرکت و کنترل چکهای اشخاص

 

گزارشات سیستم چک و بانک نرم افزار جامع حجره

مشاهده لیست کلی حسابهای بانکی شرکت

مشاهده لیست کلی حسابهای بانکی اشخاص

مشاهده لیست کلی چکهای پرداختنی ، چکهای پاس شده ، چکهای باطل شده و چکهای نزد صندوق

مشاهده لیست کلی چکهای دریافتنی ، چکهای برگشتی ، چکهای نقده شده ، چکهای خرج شده چکهای وصول شده و اسناد بانکی

ارائه گزارش ازچکهای دریافتنی و پرداختنی معوقه

مشاهده لیست کلی حواله های بانکی صاده و وارده

ارائه گزارش از برداشتهای نقد به بانک

ارائه گزارش از دریافتهای نقد از بانک

ارائه گزارش انتقال موجودی به بانک از بانکهای دیگر

ارائه گزارش هزینه های بانکی

نمایش لیست کامل سندهای عملکردهای بانکی شرکت  شامل عملیات چک و بانک انجام شده بین شرکت و طرفهای حساب شرکت

 

امکانات ویژه  نرم افزار جامع حجره

تعریف کاربران با سطوح دسترسی متفاوت بر اساس تمامی امکانات نرم افزار

اراس گیری چکها و محاسبه چک معادل جهت برآورد و همسان سازی چندین چک متعددبا تاریخهای مختلف

معرفی فرمولهای تولید جهت ساخت یک کالا و ارزش  بهای تمام شده کالا

تولید کالاها با قیمت تمام شده جهت محاسبه سود فروش

ثبت پروژه ها و قراردادها و محاسبه هزینه و کنترل پروژه و برآورد سود پروژه مورد نظر

مکان چاپ بروی انواع چک

امکان چاپ بارکد

امکان معرفی آرم شرکت جهت چاپ آن در فاکتورها و رسیدها به حالت سربرگ

درج زیر نویس برای فاکتورها و صورتحسابها

درج ساعت گزارشگیری در گزارشات

درج کد قفسه در انبار

تولید کد بصورت اتوماتیک برای کالا بر اساس طبقه بندی موجود

تعیین نوع نام کالا (فارسی ، لاتین ، فارسی /لاتین )

تعیین نوع شمارش کالا (صحیح / اعشار)

تعیین تعداد واحدهای شمارش کالا

تعیین نسبت تقسیم هزینه در بین کالاها

تعیین نوع عملیات مالی (ریالی ، ارزی ریالی )

تعیین هشدار سقف اعتبار در فروش

امکان درج سند خالی

هشدار برای عدم موازنه سند حسابداری

امکان اخذ گزارشات با فرمت Excel  برای تهیه نمودارهای متنوع گرافیکی

بازیابی و پشتیبانی اطلاعات  با راحت ترین حالت کاربردی جهت امنیت بیشتر اطلاعات  ، ایجاد نسخه پشتیبان از اطلاعات با هر خروج

تنظیم مسیر پشتیبان گیری (هارد، فلاپی ، فلش ، شبکه)

ایجاد نسخه پشتیبان از اطلاعات با هر بار خروج از برنامه

امکان استفاده از نرم افزار در شبکه محلی با یک قفل سخت افزاری

امکان تغییر تصویر زمینه ، رنگ نویسه ، سایز نویسه ، رنگ پشت نویسه و ...