نرم افزار ترخیصکار در سال 1378 به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی و مالی مجموعه شرکتهایی که در زمینه واردات و صادرات کالا و ترخیص آن فعالیت می نماید، طراحی و پیاده سازی گردید. ثبت و نگهداری اطلاعات کامل پرونده کاری، ترخیصکاران، حق العملکاران گمرک های ورودی، درخواست های مالی از مشتریان، هزینه های انجام شده در هر پرونده و سایر اطلاعات مالی و حسابداری از جمله امکانات منحصر بفرد این نرم افزار می باشد.