نرم افزار انبار در سال 1381 جهت مکانیزه نمودن سیستم های گوناگون انبار، به گونه ای طراحی و پیاده سازی گردید که هم بتواند مستقل عمل نماید و هم بتواند با نرم افزار جامع حجره ارتباط تنگاتنگ اطلاعاتی (Online / Offline) بر قرار نماید. داشتن رابط کاربری بسیار قوی و سهولت کاربری از ویژگی های این نرم افزار می باشد.