نرم افزار انبار منسوجات در سال 1386 در راستای تامین نیازهای اطلاعاتی صنوف پرده، منسوجات و قماش بصورت اختصاصی و برای اولین بار طراحی و پیاده سازی گردید. در این نرم افزار امکانات گسترده ای در زمینه نگهداری اطلاعات و ارائه گزارشات متنوع بر اساس ریز طاقه، برش از طاقه، کسر و اضافه انتهای طاقه و ... در نظر گرفته شده است. این نرم افزار نیز مانند سایر نرم افزارهای مجموعه امکان اتصال و انتقال اطلاعات بصورت (Online / Offline) به نرم افزار جامع حجره را دارا می باشد.