•    امکان معرفی مشتریان حقیقی و حقوقی با تعیین سقف اعتبار ،فعال یا مسدود بودن لیست قیمت و فروشنده، نوع و زمان تسویه حساب هر مشتری
 •    امکان تعریف حسابها وتدوین کدینگ حسابها در سه سطح (کل ، معین و تفضیل )
 •    قابلیت تعریف 999 فروشگاه و انبار
 •    قابلیت گروه بندی مشتریان و کالاها بصورت دلخواه
 •    قابلیت تعریف فرمول های تولید و ثبت اطلاعات تولید وتعیین قیمت تمام شده محصول
 •    ارائه هشدارهای مناسب در زمان ثبت اطلاعات و یا دریافت سفارشات از قبیل سقف اعتبار مشتری ، ممنوع بودن فروش برای مشتری، نقطه سفارش ، قیمت های قبلی کالا و قیمت تمام شده کالا
 •    قابلیت دریافت سفارشات آنلاین 24 ساعته از مشتریان
 •    امکان ارسال  اتوماتیک آخرین لیست قیمت فروش به مشتریان
 •    امکان ثبت  اتوماتیک سفارش برای کالاهای  به نقطه سفارش رسیده و ارسال آن به منابع تولید کننده
 •    ثبت اتوماتیک فاکتورفروش پس از تایید سفارش مشتریان به همراه میزان کسر و اضافه های انتهای طاقه
 •    ثبت آسان کلیه فعالیتهای مجموعه ( خرید ، فروش ، مرجوعی ، حواله ، تولید ، انبارگردانی ، اسناد حسابداری ، چکهای دریافتی،
 •    پرداختی و غیره ) با امکانات گسترده و متنوع
 •    ارائه نمودارهای متنوع بر اساس نوع انبار ، خرید ، فروش ، کالا ، مبلغ و گروه بندی
 •    ارائه آمار فروش فروشندگان در محدوده دلخواه
 •    ارائه آمار خرید کالا در هر بازه زمانی به همراه قیمت تمام شده به روش میانگین
 •    ارائه موجودی لحظه ای کالاها به تفکیک انبار به انبار یا جمع انبارهای دلخواه بصورت ریالی و تعدادی با شرط دلخواه
 •    ارائه انواع گزارشات استاندارد حسابداری از قبیل ترازها ، دفاتر مالی ، دفاتر روزنامه ، مانده حساب ، سند ماهیانه عملکرد حساب و ...
 •    ارائه گزارشات از میزان کسر و اضافه های انتهای طاقه در بازه های زمانی دلخواه
 •    ارائه آمار فروش کالاها براساس گروههای انتخابی به همراه میزان سود حاصل از هر گروه به تفکیک مشتریان ، ارز،ماه ، سال و ...
 •    ارائه گزارشات از لیست چکهای وارده و صادره بصورت ریز و جمع بندی براساس موارد مختلف و با اعمال شروط دلخواه کاربر با  امکان راس گیری چکها
 •    امکان تعیین قیمتهای چندگانه فروش ، نقطه سفارش ، محل نگهداری ، کنترل قیمت خرید ، تخفیف های حراج و ... برای هر کالا در انبار
 •    امکان مقایسه اتوماتیک حسابهای فی ما بین با مشتریان و اعلام مغایرت ها
 •    مشاهده سابقه فعالیت کاربران
 •    ایجاد نسخه پشتیبان از اطلاعات بصورت خودکار
 •    امکان تعریف کاربران نامحدود با سطوح دسترسی متفاوت بر اساس تمامی امکانات نرم افزار