با توجه به نیاز واحدهای اقتصادی به نیروهای کارآزموده و هم چنین جلب رضایت کاربران محترم  ، شرکت مهندسی ایمن محاسب هونام

اهمیت ویژه ای برای امر آموزش قائل گردیده است.

بدین منظور مرکز آموزش شرکت هونام با هدف ارتقای سطح علمی و تخصصی  کاربران و بهره مندی هر چه بیشتر از امکانات ویژه و

تخصصی نرم افزارها ، کلاس های آموزش عمومی نرم افزارهای خود را بصورت مستمر (هفتگی) ، مطابق جدول زیر برگزار می نماید .

 

 

ردیف

نام دوره

مدت دوره (ساعت)

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

1

آموزش نرم افزار جامع حجره

30

شنبه الی 5شنبه

شنبه الی 5شنبه

8 الی 13

13 الی 18

2

آموزش نرم افزار چرتکه

10

1شنبه و 2شنبه

3شنبه و 4شنبه

8 الی 13

13 الی 18

3

آموزش نرم افزار انبار منسوجات

15

شنبه الی 2شنبه

3شنبه الی 5شنبه

12 الی 17

8 الی 13

4

آموزش نرم افزار انبار

10

3شنبه و 4شنبه

12 الی 17

5

آموزش نرم افزار صندوق

8

شنبه و 1شنبه

3 شنبه و 4شنبه

13الی 17

8 الی 12

6

آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد

20

شنبه الی 4شنبه

8 الی 12

7

آموزش نرم افزار ترخیصکار

15

شنبه الی 2شنبه

8 الی 13

8

آموزش نرم افزار چاپ

10

3شنبه و 4شنبه

8 الی 13

9

آموزش نرم افزار فروشگاه

10

شنبه و 1شنبه

3 شنبه و 4شنبه

8 الی 13

13 الی 18

10

آموزش نرم افزار تزئینات

10

3 شنبه و 4شنبه

شنبه و 1شنبه

8 الی 13

13 الی 18

11

آموزش نرم افزار حسابدار

15

شنبه الی 2شنبه

8 الی 13

12

آموزش مفاهیم پایه حسابداری

5

شنبه الی 2شنبه

3شنبه الی 5شنبه

12 الی 17

8 الی 13

 

توجه :

  •     برگزاری  دوره های آموزشی  علاوه بر شرکت مهندسی ایمن محاسب هونام در محل مشتریان نیز امکان پذیر می باشد.
  •     برگزاری دوره های آموزشی  به صورت خصوصی و با هماهنگی قبلی  امکان پذیر می باشد.
  •     پس از طی دوره و کسب نمره قبولی در آزمون گواهینامه کاربری نرم افزار مربوطه به کاربران اعطا می گردد .

 

جهت حضور در دوره های آموزشی می توانید از راههای زیر اقدام نمایید :

  •     تماس با مرکز آموزش شرکت مهندسی ایمن محاسب هونام
  •     ثبت نام بصورت آنلاین