واحد  خدمات حسابداری  شرکت مهندسی ایمن محاسب هونام ، با این باور که امروزه در عرصه رقابتی اقتصادهای جهانی و ملی ، استفاده ازاطلاعات

مربوط و قابل اتکاء مهمترین ابزار تصمیم گیری می باشد و دستیابی به اطلاعات مذکور بدون استفاده از خدمات حسابرسان و مشاورین مدیریت امکان پذیر

نیست و به منظور رفع نیازهای حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، موسسات ، کارخانجات وارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی

و کمک به ایجاد انضباط مالی دربخش های عمومی و خصوصی فعالیت های حرفه ای خود را با بهره مندی از كادر مجرب و متخصص در زمینه حسابرسی ،

حسابداری، امور مالیاتی و بیمه ای و نرم افزار با اتكاء به سالها تجربه جهت خدمت رسانی هر چه بهتر آغاز نموده است .

 

برخی از خدمات واحد حسابداری عبارتند از :

 انجام عملیات حسابداری و مالی واعزام مشاورین ،مدیران وکارشناسان مالی ومالیاتی متعهدومجرب بصورت پاره وقت ، نیمه وقت ، تمام وقت و یا پروژه ای

تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه

ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکتهای با سیستم مالی نامرتب

بروز رسانی اسنادومدارک حسابداری درزمان کوتاه

حسابرسی و کنترل عملیات مالی انجام شده در مجموعه ها

طراحی وپیاده سازی کدینگ یکسان ویکپارچه سیستم های حسابداری نرم افزار های مالی واجرای سیستم مدون ،متناسب با نیازشرکت

تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مالي و كنترل داخلي و بهينه سازي سيستمهاي مالي و محاسباتي خاص

ثبت رويدادهای مالی در سيستم هاي نرم افزاري و دفاتر قانوني

تهيه اظهار نامه مالياتي بر اساس صورت هاي مالي تصويب شده

تنظیم وتحریر اظهارنامه مالیات برارزش افزوده

تهيه صورت های مالی

آموزش نیروهای موجود در هر مجموعه جهت انجام امور حسابداری و مالی