شرکت مهندسی ایمن محاسب هونام در راستای رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان محترم و ارتقاء سطح کیفی محصولات نرم افزاری خود از پیشنهادات و انتقادات مشتریان گرامی استفاده می نماید . لذا ضمن تشکر از انتخاب محصولات شرکت هونام خواهشمند است فرم زیر را تکمیل نمائید :


نحوه آشنایی با شرکت هونام و خرید نرم افزار :

از کدامیک از محصولات شرکت هونام استفاده نموده اید :     

 از کدامیک از خدمات شرکت هونام استفاده نموده اید :

مشاوره در زمان خرید نرم افزار :

سهولت نصب نرم افزار :

امکانات نرم افزار : 

سهولت کاربری نرم افزار :

نحوه ارائه خدمات پشتیبانی :

نحوه برخورد پرسنل با شما :

نحوه آموزش :

نحوه اطلاع رسانی :

سرعت پاسخ دهی به خدمات :

نحوه ارائه خدمات الکترونیک در پشتیبانی :

تناسب قیمت نرم افزار و قابلیتهای آن :

به نظر شما نقاط قوت نرم افزارهای شرکت هونام چیست ؟در راستای بهینه سازی امور کاری خود آیا نیاز به محصولات نرم افزاری جدید دارید ؟