باشگاه

ورود به باشگاه مشتریان


 

     ماژول پیامک بر روی کلیه نسخه های نرم افزار بازرگانی قابل نصب شد.

 

از طریق ماژول پیامک قادر خواهید بود بصورت مستقیم از نرم افزار خود برای مشتریان پیامک های آماده و یا دلخواه خود را بصورت تکی و یا گروهی ارسال نمایید. این ماژول از تاریخ  1-7-1393 بر روی کلیه نسخه های نرم افزار بازرگانی قابل نصب شد.

ارسال پیامک فاکتورهای صادره ، صورتحساب ، مانده حساب مشتریان بصورت دوره ای ، موجودی کالا ، تاریخ چکهای دریافتی  و ... از جمله امکاناتی است که شما می توانید بدون نیاز به خروج از سیستم و ثبت مجدد اطلاعات در سامانه های پیامکی انجام دهید.

  

 

Scroll to Top